ROHU68

ROHU68

ROHU68

Crearea unui habitat ornitologic pe malul lacului Varsánykerti, în orașul Komádi (HU)

 

 

Crearea unei destinații turistice în zona transfrontalieră din zona Lugașului de Jos și Komadi, prin protejarea moștenirii
valorilor naturale transfrontaliere din valea Crișului Repede

 

DETALII