ACASA

ACASA

ACASA

MDRAP – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice oferă  finanțare nerambursabilă prin programul INTERREG V-A ROMANIA – HUNGARY pentru proiectele ce se incadrează in axele prioritare de finanțare.

Proiectul ”Crearea unei destinatii turistice comune intre Lugasu de Jos si Komandi prin protejarea valorilor naturale de pe valea Crisului Repede, jud. Bihor” se incadreaza in Axa Prioritara 1: Protejarea in Comun si utilizarea eficienta a valorilor comune si resurselor iar obiectivul sau specific corespunde Prioritatii de investitii 6/c, Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, acesta fiind selectat cu un punctaj de 96 de puncte.

Prin Programul Interreg V-A România-Ungaria a fost prevazută o gama largă de oportunitati de finantare, acordate in mod direct proiectelor cu caracter transfrontalier, cu scopul de a facilita dezvoltarea armonioasa, coordonata, bazată pe cooperare, a regiunii de frontiera, transformând-o astfel intr-o zonă mai competitiva si atractivă pentru viata cotidiana, mediul de afaceri si turism.

AXA PRIORITARA 1: PROTEJAREA IN COMUN SI UTILIZAREA EFICIENTA A VALORILOR COMUNE SI RESURSELOR are ca scop cooperarea transfrontalieră pentru protejarea si utilizarea eficienta a valorilor comune si a resurselor, cooperare realizata prin două prioritati de investitii selectate, fiecare având un obiectiv specific.

Obiectiv specific 1.1: Un management imbunătățit al calitatii râurilor transfrontaliere si apelor subterane :

Acest obiectiv specific corespunde Prioritatii de investitii 6/b, Investitii în sectorul apelor pentru a indeplini cerintele stabilite de acquis-ul Uniunii in domeniul mediului si pentru a raspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investitii care depăsesc aceste cerinte.

Obiectiv specific 1.2: Utilizarea durabila a patrimoniului natural, istoric si cultural in zona eligibila

Acest obiectiv specific corespunde Prioritatii de investitii 6/c, Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural